Nieuwsbrief: Update Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572

Betreft: Update Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572

Geachte Sponsor, donateur en/of vriend.

Het was lang stil rondom onze GGM 1572, maar achter de schermen is en wordt er hard gewerkt aan ons project. Niet alleen de frames zijn bijna gereed, maar ook de restauratie van de gebrandschilderde ramen bij Alex Luigjes in Amersfoort vordert gestaag.

Met de scherven, die bij deze restauratie vrijkwamen, hebben een aantal kunstenaars juwelen gecreëerd.
Deze juwelen zijn in januari van dit jaar op een veiling verkocht, waarbij de extra opbrengst ten goede kwam aan onze stichting.
(op de foto het sieraad gemaakt door Hannelore de Weijer)

 

Het bestuur en de technische commissie hebben in de laatste maanden vaak met elkaar gesproken over de verlichting van de Gedenkplaats en de kunstwerken. Gelukkig hebben we contact met één van de beste lichtontwerpers ter wereld en hebben we experts op dit gebied in onze eigen TC.

De Gemeente Gorinchem heeft ook de vergunning verleend en de beloofde financiële ondersteuning is nu officieel bevestigd. Er is zelfs een vast bedrag toegezegd voor het onderhoud na realisatie.

Toch kunnen we helaas nog niet ‘met de spade in de grond’. Naast het terrein waarop de Gedenkplaats zal worden gerealiseerd moeten, voorafgaand aan de aanleg van ons project, in ieder geval de fundaties en voorzieningen worden aangebracht van twee nieuwbouwwoningen. De projectontwikkelaar heeft daarvoor ook de vergunning verkregen, maar nog geen overeenkomst met een bouwer kunnen afsluiten. De verwachting is dat ook dat in dit voorjaar zal plaatsvinden. Een opening op 8 juli 2023 is dus helaas niet te verwachten, maar zeker is dat de bouw deze zomer zal beginnen. Zodra we een startdatum kunnen vastleggen, zullen we weer uitgebreid in de publiciteit aandacht vragen voor dit prachtige project. We hebben immers nog veel sponsors en ondersteuners nodig om het geheel ook financieel positief te kunnen realiseren.

Wel heeft u in de afgelopen periode kunnen vernemen dat de Stichting Gorcumse Literatuur prijs het thema dit jaar aan de Gorcumse Martelaren heeft gekoppeld met de titel ‘Tolerant – Hoezo?’ Daarbij is de samenwerking met GGM 1572 natuurlijk een wederzijdse aanvulling, waar wij blij mee zijn.

Niet alleen de vier glas-in-lood ramen, die nu gebruikt worden voor het project zijn door FOWW aan onze stichting geschonken, ook de resterende ramen heeft het Fonds aan GGM 1572 overgedragen, zodat zij niet verloren gaan en een passende openbare plaats kunnen krijgen in de toekomst, op welke wijze dan ook.


Artist impression van een mogelijke opstelling

Volg de berichten op de social media en natuurlijk op onze website. Uiteraard houden we u allen op de hoogte van belangrijke stappen. Zonder uw ondersteuning zouden we nooit zover zijn gekomen en wij zijn u daar ook zeer dankbaar voor!

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Stichting GGM 1572,

Josien Damen                                                                             Steef E.F. Staal