De stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren

Raam I

Nicolaes Pieck

(* 1534 - † Brielle, 9 juli 1572)

Franciscaner priester, theoloog en omstreeks 1568 benoemd tot gardiaan van het minderbroederklooster van Gorcum.

Raam II

Leonardus van Veghel

(* 1527 - † Brielle, 9 juli 1572)

Woordvoerder, wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorcum.

Raam III

Hieronymus van Weert

(* 1522 - † Brielle, 9 juli 1572)

Franciscaner priester, pastoor te Goirle.

Raam IV

Nicolaes Poppel

(* 1532 - † Brielle, 9 juli 1572)

Wereldheer, kapelaan te Gorcum.

Wat eraan vooraf ging

Nadat de ramen uit de voormalige kerk in 1984 zijn opgeslagen, startte de heer Bert van het Land (voormalig raadslid) in 2007 een initiatief om een aantal ramen te restaureren. Eind 2013 speelde de heer Johannes van Camp hierop in met een plan om met de ramen een ‘open kathedraal’ te realiseren. Een locatie voor een dergelijk project bleek redelijkerwijs niet te realiseren; er is veel ruimte voor nodig en de inpassing in de omgeving is niet eenvoudig. Een locatie Buiten de Waterpoort en ook een locatie op de stadswal zijn in strijd met waterstaatsbelangen (ruimte voor de rivier), respectievelijk historische en ruimtelijke kwaliteiten van het beschermde stadsgezicht.

Overleg met respectievelijk Rijkswaterstaat en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed leidde dan ook tot negatieve adviezen over die locaties. Bínnen de vesting is er geen ruimte voor een kathedraal-project, althans niet zodanig dat er sprake zou kunnen zijn van een goede inpassing in de omgeving.

De realisatie van het nieuwe plan

Vervolgens zijn we in samenwerking met de in de stad woonachtige stedenbouwkundige, de heer Bert Welmers een nieuwe weg ingeslagen. Zijn advies: ‘Eerst een locatie en op basis daarvan ontwerpen’.

De locatie is een eenvoudige en logische keuze: aan de voet van de kerk waar de ramen uit komen. De locatie bij de kerk lijkt nogal wat beperkingen te hebben. Maar dit leidt juist tot een spannend ontwerp, integraal vormgegeven in samenhang met een grote opwaardering van de plek.

Dit heeft in 2019 geleid tot de oprichting van de huidige Stichting “Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572. In 2021 gaf het College van B&W een principeakkoord op dit nieuwe en unieke plan.

Het bestuur, haar adviseurs en de technische- en PR-commissie

Het bestuur bestaat uit vier personen en twee adviseurs, die een vast panel in het bestuur zijn. Verder wordt het ondersteund door een Technische Commissie, een PR commissie – met het accent op Social Media-, een Sponsor Commissie en een Corrector.

Namen van bestuursleden:
De heer E. Klaui, voorzitter
Mevrouw J. Damen, secretaris
De heer D. Ottevanger, penningmeester
De heer S.E.F. Staal, sponsoring en PR
De heer D. van der Meulen, bestuurslid

 

Adviseurs:
Mevrouw E. du Cloux

Leden van de Technische commissie:
De heer P. Dool , constructeur
De heer A. Luigjes, glas-in-lood restaurateur
De heer W. Gremmen, verlichting
De heer T. Lommers, constructie
De heer R. Zillig, beglazing
De heer E. Klaui

Civieltechnisch projectleider
De heer A. Groeneveld, projectleider

PR commissie
Mevrouw S. Dame

Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572

Beschermvrouwe: Burgemeester mevrouw Reinie Melissant-Briene

Postadres
Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572
Postbus 2032, 4200 BA Gorinchem

Telefoon
06 51 87 53 98 (E. Klaui, voorzitter)

Mailadres
info@gorcumsemartelaren.nl

Website
www.gorcumsemartelaren.nl

Kamer van Koophandel
nummer 61095583

Bank
Iban nummer: NL53 RABO 0188 6526 55

Overige
GGM 1572 heeft de ANBI status (lees hier meer over de ANBI-status en de voordelen)
Fiscaal nummer: 8542.03.801
GGM 1572 is eigenaar van alle ramen

Doelstelling, statuten, ABNI en jaarverslagen

De doelstellingen, statuten en jaarverslagen vindt u deels op de website, maar kunt u ook altijd opvragen per mail. Een mailtje naar info@gorcumsemartelaren.nl met uw verzoek is voldoende.

Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting staan beschreven op de homepage.

De statuten
De statuten zijn desgewenst opvraagbaar via info@gorcumsemartelaren.nl

ABNI
Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Jaarverslagen
Het Jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden en bekijken.
De Jaarrekening 2022 kunt u hier downloaden en bekijken.
Het Jaarverslag 2022/2023 kunt u hier downloaden en bekijken.