Overzicht alle martelaren

Met de Martelaren van Gorcum worden negentien katholieke religieuzen en wereldheren aangeduid die omwille van hun geloof door de watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel. (Lees meer op religion.wikia.org)

Onder de martelaren bevonden zich elf Franciscanen ofwel minderbroeders, één Dominicaan of predikheer, twee Norbertijnen ofwel witheren en vijf wereldheren (seculiere priesters, werkzaam in bisdommen). Hieronder volgen de namen met telkens hun geboortedatum.

1.    Leonardus van Veghel (1527), woordvoerder, wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorcum

2.    Petrus van Assche (1530), Franciscaner broeder

3.    Andreas Wouters (1542), wereldheer, pastoor in Heinenoord op Oud-Beijerland

4.    Nicasius van Heeze (1522), Franciscaner theoloog en pater

5.    Hieronymus van Weert (1522), Franciscaner priester, pastoor te Goirle

6.    Antonius van Hoornaar (onbekend), Franciscaner priester

7.    Godfried van Duynen (1502), wereldheer, voorheen pastoor in Noord-Frankrijk

8.    Willehad van Denemarken (1482), Franciscaner priester

9.    Jacobus Lacobs (1541), Norbertijn

10.  Francisus de Roye (1549), Franciscaner priester

11.  Joannes van Hoornaar (ook: Joannes van Keulen) (onbekend), Dominicaner priester, pastoor te Hoornaar bij Gorcum

12.  Antonius van Weert (1523), Franciscaner priester

13.  Theodorus van der Eem (tussen 1499–1502), Franciscaner priester, rector van de Zusters Tertiarissen in Gorcum

14.  Cornelius van Wijk bij Duurstede (1548), Franciscaner lekenbroeder

15.  Adrianus van Hilvarenbeek (1528), Norbertijn en pastoor in Monster

16.  Godfried van Mervel (1512), Franciscaner priester, koster van het minderbroederklooster te Gorcum

17.  Joannes van Oisterwijk (1504), regulier kanunnik van het Regularissen klooster van het Oud-Begijnhof te Gorcum

18.  Nicolaas Poppel (1532), wereldheer, kapelaan te Gorcum

19.  Nicolaas Pieck (1534), Franciscaner priester, theoloog en omstreeks 1568 benoemd tot gardiaan van het minderbroederklooster van Gorcum