Contact

Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572

Deze stichting werd opgericht op 15 juli 2014 en droeg aanvankelijk de naam ‘De Open Kathedraal’. Op 10 augustus 2020 is de naam gewijzigd in Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572. In samenhang daarmee zijn ook de statuten gewijzigd.

Postadres
Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572
Postbus 2032, 4200 BA Gorinchem

Mailadres
info@gorcumsemartelaren.nl

Website
www.gorcumsemartelaren.nl

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61095583 en heeft de ANBI status. De stichting heeft van de eigenaar van de ramen, het FOWW (Fonds Ontwikkeling Wonen en  Welzijn), het gebruiksrecht daarvan verkregen.

Bank
Ibannummer: NL53 RABO 0188652655

Beschermvrouwe
Burgemeester mevrouw Reinie Melissant

Bestuur
Dhr. Ewald Klaui (voorzitter)
Mw. Josien Damen
Dhr. Dik Ottevanger
Dhr. Steef Staal

Adviseurs
Dhr. Bert Welmers
Mw. Ellen du Cloux