Gedenkplaats

In de nacht van 9 juli 1572 werden bij Brielle negentien rooms-katholieke geestelijken, voor het merendeel afkomstig uit Gorcum, door ophanging ter dood gebracht: Zij waren niet bereid afstand te doen van hun geloof.

Zij werden in 1867 door paus Pius IX heilig verklaard. Dit leidde tot verering van hen in Nederland, maar ook elders in de wereld. In Gorcum werd daartoe, ter vervanging van een te klein geworden schuilkerk, in 1836-1838 een nieuwe Rooms Katholieke kerk gebouwd (aan de Haarstraat) en aan deze martelaren opgedragen.

Aanvankelijk bevatte deze kerk ramen van blank glas, later werden ze voorzien van eenvoudige versiering. Toen vervanging van die ramen rond 1935 noodzakelijk was, werd gekozen voor nieuwe, volledig gebrandschilderde glas-in-loodramen met afbeeldingen over de martelaren.

Vanaf 1936 werden deze door de Franciscaan Pater Randag ontworpen ramen geplaatst.

De kerk werd in 1979 wegens bouwvalligheid en overtolligheid gesloten. Maar tegen afbraak van dit karakteristieke gebouw ontstond verzet. Dat leidde uiteindelijk tot verbouw naar 44 woon-appartementen, maar met behoud van de uiterlijke verschijningsvorm; de gebrandschilderde ramen waren daarin echter niet te handhaven. Zij werden gered en opgeslagen bij een glazenier.

In 2011 en 2012 werd in tentoonstellingen in de stad Gorcum  nog eens geattendeerd op het bestaan van de ramen. Hieruit groeide de gedachte ze in enigerlei vorm terug te brengen in de stad. Het plan van de Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572 was geboren.

Download hier de volledige inhoud van de brochure.


De vier gebrandschilderde ramen

Gebrandschilderde ramen krijgen altijd en overal ter wereld extra aandacht. De eigen vertelling van een raam, de samenstelling van het verhaal en de accenten en kleurenpracht van de compositie. Het wisselend licht van het ochtendgloren, de dag of de vallende avond. Een wolk die een ander deel van het raam op enig moment zorgt voor een wending in de vertelling en hebben allen invloed op uw stemming en de gedachten bij de beschouwing van zo’n gebrandschilderd raam.

Welkom en gun u zelf die tijd. Geniet er van!

Groet,
Pieck, Van Veghel, Van Weert en Poppel

 

De bovenstaande ramen worden bij de gedenkplaats gebruikt. Van links naar rechts zijn dat de martelaren Nicolaes Pieck, Leonardus van Vechel, Hieronymus van Weert en Nicolaes Poppel.