Nicolaes Poppel

Nicolaes Poppel

40 jaar, tweede pastoor te Gorcum

Nicolaes, geboren in Poppel studeerde in Leuven. Vanaf 1558 assisteerde hij pastoor Vechel in Gorcum, eerst als kapelaan, later als tweede pastoor. In de volksmond werd hij vanwege zijn ijver ‘slaafke Gods’ genoemd. Daarop duidt het aan zijn voeten afgebeelde juk. Het opengeslagen boek met de tekst ‘Dit is mijn lichaam’ refereert aan zijn liefde voor het heilig sacrament. Het wapen van Brabant verwijst naar zijn herkomst.

Poppel heeft (samen met Vechel) op 26 juni de op de Grote Markt bijeengekomen schutters opgeroepen trouw te blijven aan de koning en de stad en niet toe te geven aan de geuzen. Dit moment is aan de bovenzijde van het raam te zien met Poppel middenvoor, te midden van de gewapende schutters, en de Grote Kerk (met toren) op de achtergrond.