Nicolaes Pieck

Nicolaes Pieck

37 jaar, Franciscaan, gardiaan van het klooster te Gorcum

Nicolaes werd geboren in Gorcum. Hij was familie van Willem en Rutger Estius, aan wie we de ‘Waerachtighe historie van de Martelaers van Gorcom’ (1604) danken. Hij studeerde in Leuven, werd tot priester gewijd en kreeg omstreeks 1568 de leiding van het klooster der franciscanen (‘gardiaan’) in zijn geboorteplaats. Pieck weigerde zijn vrijlating, als ook niet al zijn medegevangenen zouden vrijkomen. Het afwerend gebaar, zijn ketenen beschermend, beoogt daar uitdrukking aan te geven. De blaker met kaars (linksvoor), waarmee zijn mond werd geschroeid, de bijl (rechts van hem), waarmee hij werd geslagen, het koord (rechts), waarmee hij werd gemarteld, zijn rondom hem afgebeeld.

Zijn kroning en de tenhemelopneming van de martelaren zijn in het bovenste deel van het raam weergegeven.