Leonardus Vechel

Leonardus Vechel

45 jaar, pastoor te Gorcum, geboren in ‘s-Hertogenbosch, studeerde in Leuven.

In 1556 kwam hij als pastoor naar Gorcum. Hij zou op 8 juli 1572 examen doen voor het licentiaat in de  theologie in Leuven. Het zou anders lopen. Zijn afbeelding wordt gesierd door het wapen van zijn geboorteplaats (rechts van zijn hoofd). De stapel boeken links van hem illustreert zijn geleerdheid. In zijn rechterhand draagt hij een monstrans. Met zijn mantel  beschermt hij (het wapen van) Gorcum. Hij was tijdelijk uit de Blauwe Toren vrijgelaten, onder meer om op 2 juli 1572  in de Grote Kerk een dienst te leiden. Zijn preken is aan de bovenzijde van het raam afgebeeld.