Naar een gedenkplaats van de Gorcumse Martelaren.

Onze stichting zet zich reeds vanaf 2014 in om de originele gerestaureerde glas-in-loodramen van de voormalige RK-kerk aan de Haarstraat een waardige plek te geven in de stad. Aanvankelijk hebben we dat geprobeerd door een “open kathedraal” te situeren op de vestingwal nabij Bastion VI. Echter o.m. vanwege kritische overwegingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de plaatselijke Erfgoedcommissie hebben wij van deze locatie afgezien. Ook voor het gemeentebestuur was deze locatie uiteindelijk niet acceptabel m.n. omdat wellicht de aanwijzing van Gorinchem – als onderdeel van UNESCO Werelderfgoed – in gevaar zou kunnen komen.

Wij zijn een nieuwe weg ingeslagen, want binnen de vesting was er geen ruimte om een kunstwerk met de statuur en grandeur van een Open Kathedraal re realiseren. Bert Welmers – stedenbouwkundige – hebben wij gevraagd mee te denken over een locatie en een ontwerp voor de Gedenkplaats voor de Gorcumse Martelaren waarin de gebrandschilderde ramen met de afbeeldingen van de martelaren een waardige plaats krijgen.

In de uitwerking daarvan is integraliteit met de omgeving een wezenlijk kenmerk. In samenhang met deze aanpak hebben wij de naamgeving van onze stichting en op onderdelen ook de statuten aangepast.

Zo is de nieuwe naam van de stichting geworden:

Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572

In overleg met het gemeentebestuur en de bewoners zijn wij bezig het plan voor de gedenkplaats verder uit te werken.

Namens het bestuur GGM1572.
Ewald Klaui voorzitter.