Steun de stichting

Gelukkig hebben we voldoende kapitaal om met de restauratie van de ramen en de bouw van de Gedenkplaats te starten, mede omdat we een garantstelling van het nog ontbrekende deel hebben kunnen krijgen. Maar dat deel moet zeker nog worden bijeengebracht. U kunt ons...

Informatieavond Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572 op 29 juni

Geachte Gorcummer, sponsor en andere geïnteresseerden, Wellicht bent u als inwoner van ’s Nederlands mooiste vestingstad bekend met de ‘Martelaren van Gorcum’. Deze 19 gelovigen weigerden in 1572 hun geloof op te geven en werden op 9 juli 1572 vermoord. Hun beeltenis...
Naar een gedenkplaats van de Gorcumse Martelaren.

Naar een gedenkplaats van de Gorcumse Martelaren.

Onze stichting zet zich reeds vanaf 2014 in om de originele gerestaureerde glas-in-loodramen van de voormalige RK-kerk aan de Haarstraat een waardige plek te geven in de stad. Aanvankelijk hebben we dat geprobeerd door een “open kathedraal” te situeren op de...