Nieuwsbrief GGM 1572 juli 2023

Aan de gewaardeerde sponsoren, donateurs
en vrienden van GGM1572

Gorinchem, 6 juli 2023

Geachte Sponsors en Donateurs,

Het is veel te lang geleden dat wij u op de hoogte hielden van ons prachtige GGM 1572 project, dat mede door uw sponsoring en bijdragen kan worden gerealiseerd. Hoewel het in de media misschien erg stil was, hebben het bestuur en vooral ook de diverse commissies niet stil gezeten.

Integendeel: de stichting heeft in het begin van dit jaar de vergunning van de gemeente Gorinchem ontvangen om met de realisatie van het kunstwerk te beginnen en daarbij haar bijdrage gegarandeerd. De vier enorme consoles, waarin de gebrandschilderde ramen worden opgesteld, zijn gereed en de restauratie van de ramen vordert gestaag.

(foto gemaakt tijdens het reparatieproces)

Bij de realisatie van zo’n groot project in de open (en openbare) ruimte ontstaan er natuurlijk altijd een aantal uitdagingen, waaraan we als stichting grote aandacht moeten besteden.

 

De verwachting van de zichtbaarheid van de ramen bijvoorbeeld heeft binnen het bestuur, haar adviseurs en de technische commissie veel discussie opgeleverd.

Glas in lood ramen zijn namelijk slechts van één zijde duidelijk te lezen. De achterzijde is altijd minder zichtbaar en bij donkere weersomstandigheden zelfs helemaal niet te lezen. Samen met Painting with Light, een wereldwijd zeer bekend bedrijf dat is gespecialiseerd op het gebied van belichting en het Gorcumse bedrijf Strago wordt nu hard gewerkt aan een ontwerp dat de zichtbaarheid zal optimaliseren.

(screenshot van de gerestaureerde delen van een raam zoals tentoongesteld in het Gorcums Museum)

Ook de vertraging in de bouw van de twee woningen, die aan ons project grenzen, was een obstakel in de uitvoering. Immers: als de voorbereidingen voor de bouw van dat aanpalende project waren gerealiseerd – zoals wij eerder hadden verwacht – was de uitvoering al van start gegaan.

 

Helaas is de markt in onroerend goed enigszins verstoord, zodat de geplande grote woningen onverkoopbaar blijken te zijn en er waarschijnlijk een nieuw plan moet worden ingediend.

Ook moet er met de gemeente Gorinchem nog het één en ander worden besproken, zoals dat ook in de voorwaarden bij de vergunning is vastgelegd.

Voor de afvalcontainers moet er bijvoorbeeld nog een alternatieve plaats in de nabijheid worden gevonden en het is nog niet duidelijk of de bomen, die in het plan zijn opgenomen, dezelfde zijn als die er nu op het pleintje staan.

(still uit de animatie film)

Al met al moeten we dus vaststellen dat de beoogde planning niet conform de werkelijkheid blijkt te zijn. Het zal zeker niet lukken om nog in dit kalenderjaar het kunstwerk te openen.

Door de uitgestelde uitvoering, maar ook door aanpassingen en nodige wijzigingen in het plan moet de begroting ook bijgesteld worden. De sponsorcommissie is mede daardoor zeer actief om nieuwe sponsors en donateurs te vinden.

De stichting is dus nog altijd druk bezig en het project is nog erg actueel. Na de periode van de zomervakantie zal het overleg met diverse instanties weer veel aandacht vragen. Net zoals dat tot nu toe het geval was, zal het bestuur zijn activiteiten, met enthousiasme en deskundigheid, voortzetten.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur van de Stichting GGM 1572,

Ewald Klaui,
Voorzitter