De doelstelling van Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572

Raam I

Nicolaes Pieck

(* 1534 - † Brielle, 9 juli 1572)

Franciscaner priester, theoloog en omstreeks 1568 benoemd tot gardiaan van het minderbroederklooster van Gorcum.

Raam II

Leonardus van Veghel

(* 1527 - † Brielle, 9 juli 1572)

Woordvoerder, wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorcum.

Raam III

Hieronymus van Weert

(* 1522 - † Brielle, 9 juli 1572)

Franciscaner priester, pastoor te Goirle.

Raam IV

Nicolaes Poppel

(* 1532 - † Brielle, 9 juli 1572)

Wereldheer, kapelaan te Gorcum.

Eén van de belangrijkste doelen van de Stichting is het terugbrengen van een wezenlijk deel van het cultuurhistorisch Erfgoed dat van grote waarde is voor de identiteit van de stad. Terwijl de Martelaren van Gorcum over de gehele wereld bekend zijn, heeft Gorinchem jarenlang geen aandacht geschonken aan dit deel van haar geschiedenis.

In 1836/38 is de aan de Haarstraat in Gorinchem de Waterstaatskerk ‘Nicolaas Pieck’ gebouwd. Van 1934 tot 1949 zijn de glazen ramen geleidelijk aan vervangen door prachtige gebrandschilderde ramen, met beeltenissen en vertellingen over de martelaren in die tijd ontworpen door Pater Humbertus Randag. In 1979 verloor de kerk haar functie en zijn de ramen verwijderd en elders opgeslagen.
De gerestaureerde, authentieke glas-in-loodramen over de martelaren van Gorcum, komen dus oorspronkelijk uit de voormalige RK kerk. Zij worden nu geplaatst in de publieke ruimte, naast de voormalige RK kerk.

De gruwelijke gebeurtenissen van destijds zijn onvergefelijk en onvergetelijk. Ons doel is dat met behulp van de afbeeldingen en vertellingen in de ramen bezoekers met elkaar in gesprek komen; over de waarden om in vrijheid te leven, – ook van godsdienst – in een democratische omgeving waar gelijkheid, respect en tolerantie middels dialoog, het leven meer inhoud te kunnen geven.

Bovendien wil de Stichting:

  • Een gedenkplaats realiseren die de kwalificaties van kunstwerk overstijgt, zowel met daglicht als kunstlicht, zodat bezoekers daardoor verwonderd worden vanwege de unieke kleurencomposities en haar geschiedenis.
  • Een minder fraai buurtje upgraden met een kloostertuin, dat een vergeten hoekje in de stad omvormt tot een unieke plaats in de stad. Een pleintje dat elders in de stad ontbreekt.
  • In samenspraak met omwonenden, instellingen en lokale overheden – in goede samenwerking met en instemming van – een prachtig object verwezenlijken dat een voorbeeld kan zijn hoe complexe kunstwerken in harmonie gerealiseerd kunnen worden.
  • Cultuurhistorische gebeurtenissen van de stad omvormen tot eigentijdse verwondering en bezinning, welke inspiratie bieden, mede door de educatieve waarden die vorm worden gegeven door onderwijs (via scholen, instituties en bedrijfsbezoeken).
  • Gorinchem als de mooiste vestingstad van Nederland met haar UNESCO-erkenning nog meer toegevoegde waarde schenken, waar inwoners en bezoekers trots op kunnen zijn.
  • Gorinchem uit laten uitgroeien tot een interessante bezienswaardige levendige stad, met garanties voor de toekomst.